Název: Uživatelské rozhraní programu výpočtu oteplení elektrických strojů
Další názvy: User interface of the program of calculation of electric heating of electrical machines
Autoři: Červený, Vít
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Hána, Bohumír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15307
Klíčová slova: Oteplení;asynchronní motor;tepelný výpočet;MKP;CFD;GUI;MATLAB
Klíčová slova v dalším jazyce: Warming;asynchronous engine;thermal calculation;MKP;CFD;GUI;MATLAB
Abstrakt: Práce se zabývá literární rešerší softwaru pro modelování tepelných výpočtů a metod, které lze pro tento účel využít. Součástí práce je vlastní návrh grafického rozhraní pro usnadnění práce s programem.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is modeling the warming of electrical machines. It includes literary summary of available commercial software for this purpose. Part of the work is custom design of a user graphical interface to simplify work with the program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Cerveny.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerveny_V.jpgPosudek vedoucího práce140,07 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Cerveny_O.jpgPosudek oponenta práce161,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Cerveny_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce82,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15307

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.