Title: Modelování proudění kapalin
Other Titles: Modelling of liquid flow
Authors: Vitáková, Klára
Advisor: Křen, Jiří
Referee: Lobovský, Libor
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15312
Keywords: kapalina;proudění;Newtonova kapalina;nenewtonská kapalina;metoda konečných prvků;Navierova-Stokesova rovnice;rovnice kontinuity
Keywords in different language: liquid;flow;Newtonian liquid;non-Newtonian liquid;finite element method;Navier-Stokes equation;equation of continuity
Abstract: Bakalářská práce se věnuje modelování proudění kapalin. Proudění kapaliny je popsáno rovnicí kontinuity a Navierovou-Stokesovou rovnicí. Je zde řešeno laminární izotermické proudění nestlačitelné Newtonovy kapaliny s konstantní měrnou hmotností a konstantní dynamickou viskozitou. Řešení je provedeno jak pro stacionární proudění bez konvektivního členu, tak pro nestacionární proudění s konvektivním členem pomocí metody konečných prvků. Práce se též zabývá analytickým řešením stacionárního izotermického proudění nenewtonských kapalin.
Abstract in different language: Bachelor's thesis is aimed at modelling of liquid flow. Liquid flow is described by the Navier-Stokes equation and the equation of continuity. There is solved an isothermal laminar flow of incompressible Newtonian fluid with a constant density and a constant dynamic viscosity. Stationary flow without convective term and non-stationary flow with the convective term are solved by the finite element method. The text is aimed also at the analytical solution of stationary isothermal flow of non-Newtonian liquid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vitakova_Klara.pdfPlný text práce977,9 kBAdobe PDFView/Open
Vitakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce576,66 kBAdobe PDFView/Open
Vitakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce778,01 kBAdobe PDFView/Open
Vitakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce262,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.