Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRohan, Eduard
dc.contributor.advisorLukeš, Vladimír
dc.contributor.authorBrašnová, Jaroslava
dc.contributor.refereeRosenberg, Josef
dc.date.accepted2014-06-23
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:08Z
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:08Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-30
dc.identifier59661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15319
dc.description.abstractPráce se zabývá modelováním tkáňové perfúze se zaměřením na tkáň jater. Byly vytvořeny multi-kompartmentové modely pro 1D a 3D popis perfúze. Následně byla řešena úloha identifikace materiálových parametrů s využitím citlivostní analýzy. Numericky bylo řešeno několik úloh identikikace pro 1D i 3D model.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectperfúze jatercs
dc.subjectmultikompartmentový modelcs
dc.subjectporézní médiumcs
dc.subjectDarcyho zákoncs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.titleModelování tkáňové perfúze pomocí vícekompartmentových modelů a identifikace jejich parametrůcs
dc.title.alternativeModeling tissue perfusion using multi-compartment models and identification of their parametersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v technicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the modeling of tissue perfusion with a focus on liver tissue. The multi-compartment models for 1D and 3D perfusion description were created. Then was formulated the problem of identification of material parameters using the sensitivity analysis. For the 1D and 3D models several problems were numerically solved.en
dc.subject.translatedliver perfusionen
dc.subject.translatedmulticompartment modelen
dc.subject.translatedporous mediaen
dc.subject.translatedDarcy flowen
dc.subject.translatedidentificationen
dc.subject.translatedoptimizationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jaroslava_Brasnova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Brasnova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,08 kBAdobe PDFView/Open
Brasnova_oponent.pdfPosudek oponenta práce747,12 kBAdobe PDFView/Open
Brasnova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce304,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.