Title: Vlci a lišky jako padouchové v anglických pohádkách
Other Titles: Wolfs and foxes as villains in English fairy tales
Authors: Kužílková, Jana
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15359
Keywords: zvířecí pohádky;anglický jazyk;výzkum;analýza;dotazník;autentické materiály
Keywords in different language: animal fairy tales;english language;research;analysis;questionnaire;authentic materials
Abstract: Tato práce se zabývá pohádkami jako samostatným literárním žánrem a jeho vývojem, klasifikuje pohádky s přednostním zaměřením na pohádky zvířecí, ve kterých vystupuje vlk či liška jako hlavní postava. Zároveň představuje nejvýznamnější evropské sběratele pohádek a jejich celoživotní díla. Současně také řeší vliv pohádek na výchovu vývoj osobnosti dítěte a využití pohádek ve výuce anglického jazyka. V praktické části diplomové práce je zahrnut popis příslušných metod, kterými byly provedeny jednotlivé výzkumy. Praktická část se zároveň zabývá výsledky těchto výzkumů, které jsou znázorněny pomocí grafů a tabulek s příslušnými popisy a komentáři. V závěru práce jsou diskutovány možné důsledky vyplývající z průzkumu, které jsou důležité pro učitele, omezení daného průzkumu a možnosti pro případný následující průzkum.
Abstract in different language: The thesis deals with fairy tales as a literary genre in general with its typical features and elements. The theoretical part is primarily focused on animal fairy tales with wolves and foxes appearing in them as the main characters. This part also introduces the most significant European collectors of fairy tales and their work. Furthermore, it highlights the importance of fairy tales in children´s lives as well as their role in education. The practical part of the thesis focuses on the research, realized by means of the questionnaire, related to using fairy tales in English language teaching. It also deals with the author´s analysis of the typical characteristics of wolves and foxes appearing in English fairy tales. The classroom research, realized by means of the experiment, finds out whether the pupils are able to recognize personality traits of the wolf and the fox in chosen fairy tales and identify adjectives for those. The objectives and conditions of the research are described in the practical part as well as the results of them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kuzilkova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Kuzilkova V.pdfPosudek vedoucího práce640,05 kBAdobe PDFView/Open
Kuzilkova O.pdfPosudek oponenta práce580,89 kBAdobe PDFView/Open
Kuzilkova P.pdfPrůběh obhajoby práce288,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.