Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDrábek, Pavel
dc.contributor.authorNovotný, Jan
dc.contributor.refereePittermann, Martin
dc.date.accepted2014-05-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:42Z
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:42Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-12
dc.identifier58706
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15372
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá problematikou řízení měničů pomocných pohonů. V úvodních kapitolách jsou popsány stávající a nové topologie pomocných pohonů. Dále pak popisuje analýzu a simulaci vybraných topologií, kde pro jednu z vybraných topologií je vytvořen algoritmus řízení. Naprogramování a ověření funkčnosti algoritmu bylo provedeno na fyzikálním modelu, kde měniče byly řízeny procesorem. V závěrečné kapitole jsou vyhodnoceny a porovnány výsledky simulací a měření.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectměnič pro pomocné pohonycs
dc.subjectsnižovací pulsní měničcs
dc.subjectnapěťový střídačcs
dc.subjectdiodový můstkový usměrňovačcs
dc.subjectgalvanické oddělenícs
dc.subjectIGBTcs
dc.titleAlgoritmy řízení měničů pomocných pohonůcs
dc.title.alternativeControl algorithms of electronic converters of auxiliary drivesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Master thesis deals with auxiliary inverter drives. New and existing topologies of auxiliary drives are described in the opening chapters. The following chapters describe the analysis and simulation of the selected topologies. A controlling algorithm was developed for one of the selected topologies. The Programming and verification of the functionality of the algorithm was performed on a physical model, where the converters were controlled by the processor. The results of the simulations and measurements are evaluated in the final chapter.en
dc.subject.translatedauxiliary inverteren
dc.subject.translatedbuck converteren
dc.subject.translatedinverteren
dc.subject.translateddiode rectifier bridgeen
dc.subject.translatedgalvanic isolationen
dc.subject.translatedIGBTen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Novotny_DP.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open
058706_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,45 kBAdobe PDFView/Open
058706_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,59 kBAdobe PDFView/Open
058706_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.