Title: Návrh synchronního kompenzátoru
Other Titles: Design of a Synchronous Compensator
Authors: Ponert, Ladislav
Advisor: Červený, Josef
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15375
Keywords: synchronní kompenzátor;elektromagnetický návrh;charakteristika naprázdno;oteplení;náhradní tepelné obvody;zatěžovací charakteristika;příčný řez stroje;podélný řez stroje
Keywords in different language: synchronous compensator;electromagnetic design;no-load characteristics;warming;alternative heat circuits;load characteristics;transverse section of synchronous machine;longitudinal section of synchronous machine
Abstract: Předmětem diplomové práce je návrh synchronního kompenzátoru dle zadaných parametrů. Cílem práce je provést elektromagnetický návrh stroje. Dále metodou náhradních tepelných obvodů provést výpočet oteplení statoru a pólové cívky. Sestrojit zatěžovací charakteristiku a nakreslit příčný a podélný řez stroje.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is the design of a synchronous compensator according to the specified parameters. The aim of this work is to perform the electromagnetic design of the machine, calculate the warming of the stator and pole coils by method of substituonal thermal circuits, construct the load characteristic and draw transverse and longitudinal section of the machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ponert Ladislav.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
058709_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,3 kBAdobe PDFView/Open
058709_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,25 kBAdobe PDFView/Open
058709_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce232,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.