Title: Systém řízení baterie s komunikací po silových vodičích
Other Titles: Battery Management System with communication via main wires
Authors: Tolar, Jaroslav
Advisor: Streit, Luboš
Referee: Košan, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15380
Keywords: systém řízení baterie;lithium-iontové baterie;komunikace prostřednictvím silových vodičů;LTC6802;SIG60
Keywords in different language: battery management system;lithium-ion battery;power line communication;LTC6802;SIG60
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na způsoby ochran Li-ion baterií, popisuje důležité parametry, které je potřeba sledovat během jejich nabíjení a provozování. První kapitola charakterizuje vlastnosti Li-ion baterií a porovnává je nejen s ostatními, běžně dostupnými elektrochemickými články, ale také s různými druhy článků Li-ion. Druhá kapitola se zaměřuje na význam činnosti systému řízení baterie, popisuje jeho funkci a základní principy. Ve třetí kapitole práce jsou popsány funkce a vlastnosti důležitých komponentů navrhovaného obvodu řízení baterie a postup při návrhu desky plošných spojů. Následuje kapitola, která se zabývá ověřením funkčnosti zapojení a implementovaného řídicího programu.
Abstract in different language: The submitted thesis deals with the method of protection of Li-ion battery. The author has also described all important parameters related to its charging and operation. The first part describes the characteristics of Li-ion batteries and compares them not only with the characteristics of other commonly available electrochemical cells but also with different types of Li-ion. The following part is focused on the importance of battery management system and also describes its basic principles and function. The third section contains a description of the functions and features of important components of the battery management circuit design as well as the printed circuit board process design. The next chapter deals with the verification of the wiring together with the control program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslav_Tolar_DP.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
058714_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,04 kBAdobe PDFView/Open
058714_oponent.pdfPosudek oponenta práce448,3 kBAdobe PDFView/Open
058714_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.