Title: Systém řízení Li-ion baterie
Other Titles: Li-ion Battery Management System
Authors: Rod, Michal
Advisor: Streit, Luboš
Referee: Košan, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15381
Keywords: systém řízení baterie;LiFePO4;Li-ion baterie;matematický model baterie;nabíjecí charakteristiky;vybíjecí charakteristiky
Keywords in different language: battery management system;LiFePO4;Li-ion battery;mathematical model of battery;charging characteristics;discharge characteristics
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem systému řízení toku energie baterií pro konkrétní aplikaci za využití microcontrolleru STM32F4 Discovery. Stanovením parametrů datové komunikace s ostatními procesory daného zařízení pomocí sběrnice CAN a měřícími členy umístěnými na jednotlivých Li-ion bateriích komunikující na sběrnici RS485. Automatickým ovládáním nabíječky bateriového bloku, kontrolou a ukládáním komunikačních dat ze sběrnice CAN na záznamové zařízení. Stanovením vhodných komponent pro realizaci BMS jednotky a souhrnným přehledem druhů Li-ion baterií.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with issue of the design of the management system of energy flow battery for a specific application using a microcontroller STM32F4 Discovery. By setting data communication with other processors of the device with a CAN bus and measuring individual members placed on each Li-ion batteries communicating on the bus RS485. Automatic control charger battery pack, control and storage of communications data from the CAN bus to a recording device. By setting the appropriate components for the implementation of BMS unit and summary kinds of Li-ion batteries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Rod.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
058715_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,99 kBAdobe PDFView/Open
058715_oponent.pdfPosudek oponenta práce444,42 kBAdobe PDFView/Open
058715_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce287,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.