Title: Účinnost bezdrátového indukčního dobíjení
Other Titles: Efficiency of wireless charging
Authors: Kopřiva, Lukáš
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15382
Keywords: Indukční bezdrátové nabíjení;cívka;rezonanční frekvence;Qi;WiTricity;bezdrátový přenos energie;Nikola Tesla
Keywords in different language: Inductive wireless charging;coil;resonant frequency;Qi;WiTricity;wireless energy transfer;Nikola Tesla
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na popis indukčního bezdrátového dobíjení. Jejím cílem je nastínit jeho možné druhy, použití a základní znalosti, na kterých tento systém funguje. Součástí práce je vlastní návrh indukčního bezdrátového dobíjení a změření jeho vlastností.
Abstract in different language: The master theses is focused on describing the inductive wireless charging. The objective is to outline the possible types, using and a basic knowledge on which the system works. Part of the work is custom design inductive wireless charging and measure its properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lukas_Kopriva_E12N0160P.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
058716_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,72 kBAdobe PDFView/Open
058716_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,04 kBAdobe PDFView/Open
058716_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.