Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDrábek, Pavel
dc.contributor.authorPilný, Ondřej
dc.contributor.refereeFořt, Jiří
dc.date.accepted2014-05-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:47Z
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:47Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-12
dc.identifier58717
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15383
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je seznámení čtenáře se základními topologiemi víceúrovňových měničů a následnou simulací dvou vybraných. Popisovanými topologiemi jsou kaskádní víceúrovňové měniče, víceúrovňové měniče s upínacími diodami, víceúrovňové měniče s plovoucími kondenzátory a v neposlední řadě modulární víceúrovňové měniče (M2LC). Dále diplomová práce obsahuje výsledky simulací provedených s tříúrovňovým měničem s upínacími diodami a tříúrovňovým měničem s plovoucími kapacitami. U simulace tříúrovňového měniče s upínacími diodami byla provedena analýza obsahu vyšších harmonických ve výstupním fázovém napětí zátěže v závislosti na použité pulzně šířkové modulaci. Pomocí vytvořených simulací v programu Matlab/Simulink a nadstavbové knihovny PLECS byly simulovány vybrané dynamické jevy jako například rozběh, skoková změna zátěže, skoková změna napájecího napětí a náhlý výpadek napájecího napětí.cs
dc.format43 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvíceúrovňový měničcs
dc.subjectvíceúrovňový měnič s upínacími diodamics
dc.subjectvíceúrovňový měnič s plovoucími kapacitamics
dc.subjectpulzně šířková modulacecs
dc.subjectPWMcs
dc.titleVíceúrovňové měničecs
dc.title.alternativeMultilevel convertersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to introduce readers to basic topologies of multilevel converters and simulation of two selected converters. The described topologies are cascade multilevel converters , diode clamped multilevel converters, flying capacitor multilevel converter and at last a modular multilevel converter ( M2LC ). This work introduce the results of simulations performed with the three-level diode clamped converters and three-level flying capacitor converters. In three-level diode clamped converters simulation is analyzed content of harmonics in the load output phase voltage depending on the pulse width modulation. Using the generated simulation in Matlab/Simulink and extension library PLECS are simulated selected events such as acceleration, dynamic load change, dynamic change of voltage supply and the sudden failure of voltage supply.en
dc.subject.translatedmultilevel converteren
dc.subject.translateddiode clamped multilevel converteren
dc.subject.translatedflying capacitor multilevel converteren
dc.subject.translatedpulse width modulationen
dc.subject.translatedPWMen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viceurovnove_menice-Ondrej_Pilny.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
058717_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,95 kBAdobe PDFView/Open
058717_oponent.pdfPosudek oponenta práce427,02 kBAdobe PDFView/Open
058717_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.