Title: Zdroj pro elektromagnetické dělo
Other Titles: The source for a electromagnetic coil gun
Authors: Horký, Lukáš
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15384
Keywords: elektromagnetické dělo;cívkové dělo;Gaussovo dělo;magnetický urychlovač;napájecí zdroj;kondenzátorová baterie;kapacitor;ovládací prvky;elektromagnetismus
Keywords in different language: electromagnetic gun;coil gun;Gaussian cannon;magnetic accelerator;power supply;capacitor batteries;capacitor;controls;electromagnetism
Abstract: Cílem práce je seznámit čtenáře a ostatní zájemce se zajímavou aplikací týkající se poznatků z elektřiny a magnetismu. Práce shrnuje teoretický základ a možnost využití elektromagnetického děla na principu vtahování magneticky vodivého tělesa do středu vzduchové cívky, kterou prochází elektrický proud (cívkové dělo). Především se zaměřuje na požadavky napájecích a ovládacích obvodů celé aplikace. Dále prezentuje model zařízení, výsledky měření a simulací při výstřelu.
Abstract in different language: The objective of this diploma thesis is to introduce readers to an interesting application of electromagnetism. This work summarises theory and application of coilgun which works on a principal of interaction between electrical current passing through the coil and ferromagnetic projectile. It is mainly focused on the supply and control logic circuits. Model of coilgun, results of simulation and measurement of shot are also included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horky(E12N0062P)_DP_2014.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
058719_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,81 kBAdobe PDFView/Open
058719_oponent.pdfPosudek oponenta práce292,15 kBAdobe PDFView/Open
058719_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.