Title: Tvorba sady příkladů pro vyučování vektorové grafiky na 2. stupni ZŠ
Other Titles: The Creation of Set of Examples for Teaching Vector Graphics on Upper Primary School
Authors: Hladký, Jan
Advisor: Jakeš, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15393
Keywords: vektorová grafika;grafický editor;Adobe Illustrator;CorelDRAW;Inkscape;Zoner Callisto;výukové příklady
Keywords in different language: vector graphic;graphic editor;Adobe Illustrator;CorelDRAW;Inkscape;Zoner Callisto;teaching examples
Abstract: Práce stručně popisuje a porovnává nejrozšířenější vektorové grafické editory vhodné pro výuku na základních školách. Představuje pracovní prostředí, nástroje a funkce editoru Inkscape. Práce obsahuje sadu vlastních příkladů vhodných pro výuku vektorové grafiky na 2. stupni základních škol. Příklady jsou doplněny o metodické pokyny.
Abstract in different language: The thesis briefly describes and compares the most common vector graphics editors suitable for teaching in primary schools. It introduces the user interface, tools and functions editor Inkscape. The thesis contains own set of examples for teaching vector graphics on the upper primary schools. Examples are supplemented by guidelines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky_DP.pdfPlný text práce4,96 MBAdobe PDFView/Open
Hladky - hodn..pdfPosudek vedoucího práce151,76 kBAdobe PDFView/Open
Hladky - opon..pdfPosudek oponenta práce94,96 kBAdobe PDFView/Open
Hladky - prot..pdfPrůběh obhajoby práce39,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.