Název: Možnosti aplikace rentgenové tenzometrie ve strojírenské technologii
Autoři: Ganev, Nikolaj
Pala, Zdenek
Citace zdrojového dokumentu: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. [1-9] . ISBN 978-80-7043-750-6.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16419
ISBN: 978-80-7043-750-6
Klíčová slova: zbytková napětí;rentgenová tenzometrie;balotinování
Klíčová slova v dalším jazyce: residual stresses;x-ray tensometry;ballotining
Abstrakt: zařízení. Provozní spolehlivost a životnost strojírenských výrobků jsou nejen funkcí složení výchozích materiálů, ale i technologického postupu použitého při jejich zpracování. V této souvislosti se objevuje ještě jeden významný faktor určující provozní spolehlivost a životnost strojních dílů a konstrukcí. Jsou jimi mechanická napětí vznikající uvnitř těles jako důsledek působení vnějších sil nebo jiných příčin. Analýza zbytkových napětí má proto při diagnostice materiálů stejný význam jako klasické metody výzkumu vlastností (pevnost, tvrdost, otěruvzdornost, odolnost vůči korozi aj.). Z nedestruktivních způsobů analýzy zbytkové napjatosti polykrystalických látek se nejspolehlivěji osvědčuje rentgenová tenzometrie. Příspěvek bude věnován základním principům rentgenové tenzometrie a jejím specifickým rysům. Možnosti aplikace této metody experimentální fyziky budou ilustrovány zkušenostmi laboratoře strukturní rentgenografie FJFI ČVUT v Praze.
Práva: © University of West Bohemia
Vyskytuje se v kolekcích:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ganev.pdfPlný text323,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.