Title: Izolační a nárazníkové státy jako politicko-geografický a bezpečnostní fenomén: Proměny a vývoj role od konce první světové války do současnosti
Authors: Doljaková, Aneta
Citation: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 37-44.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16520
ISBN: 978-80-261-0324-0
Keywords: izolační stát;nárazníkový stát;vstupní brána;rozpolcený stát;složitá regionální bezpečnost;mezinárodní systém;mezinárodní bezpečnost;geopolitika
Keywords in different language: insulator state;buffer state;gateway;torn state;regional security complex;international system;international security;geopolitics
Abstract in different language: The dissertation thesis will focus on a phenomenon of insulator and buffer states in international relations. It will review previous researches of insulator and buffer states and aims to constitute a new broad definition what the term insulator and buffer states mean. According to the definition insulator and buffer states will be revealed and their foreign policy tools which have been used since the First World War will be analyzed. On the basis of such research key questions of the dissertation thesis which stand whether there is a specific foreign policy behaviour of insulator and buffer states and whether this behaviour is a subject of changes of the whole international system will be answered. The thesis would like to bring the topic of insulator and buffer states which have been on periphery of Czech political science’s interest to the topical academic environment and claims to be beneficial for international relations and security studies scholars as well as for students of geopolitics and foreign policy analyzers.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doljakova.pdfPlný text160,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.