Název: Bezpečně s internetem na základní škole
Autoři: Huclová, Miroslava
Vrbík, Václav
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 2, s. 33-38.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_02_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16770
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: internet;bezpečnost;RVP ZV;ŠVP;ICT;kvalitativní šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;security;RVP ZV;ŠVP;ICT;qualitative inquiry
Abstrakt: Článek dokumentuje výuku bezpečné práce s internetem a mobilním telefonem na základní škole. Je rozdělen na tři části. První část se zabývá začleněním daného tématu do RVP ZV a ŠVP konkrétní základní školy. Druhá část se zabývá kvalitativním šetřením, které bylo provedeno na základě dotazníků a rozhovorů s žáky před začátkem výuky a po skončení výuky. Třetí část popisuje výuku žáků, včetně použitých metod výuky. Uvádí odkazy na elektronické zdroje informací v této oblasti, které může pedagog využít při výuce. Závěrem je zhodnocena efektivnost výuky v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: Article documenting the teaching of safe work with the Internet and mobile phone in elementary school. It is divided into three parts. The fi rst part deals with the inclusion of the topic into the RVP ZV and ŠVP specifi c elementary school. The second part deals with the qualitative survey, which was based on questionnaires and interviews with students before teaching and after teaching. The third section describes the teaching of pupils, including teaching methods used. Lists links to electronic sources of information in this area that can be used in teacher education. Finally, it evaluated the eff ectiveness of teaching in this area.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2011)
Články / Articles (KVD)
Číslo 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Huclova.pdfPlný text554,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.