Title: Language model adaptation using different class-based models
Other Titles: Adaptace jazykových modelů s využitím různých třídových modelů
Authors: Pražák, Aleš
Ircing, Pavel
Müller, Luděk
Citation: PRAŽÁK, Aleš; IRCING, Pavel; MÜLLER, Luděk. Language model adaptation using different class-based models. In: SPECOM 2007 Proceedings: 12th International Conference on Speech and Computer, 15-18 October 2007, Moscow. Moskow: Moskow state linguistic university, 2007, p. 449-454. ISBN 6-7452-0110-X.
Issue Date: 2007
Publisher: Moscow state linguistic university
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/PrazakA_2007_LanguageModel
http://hdl.handle.net/11025/17000
ISBN: 6-7452-0110-X
Keywords: ASR;LVCSR;HMM;reálný čas;třídový jazykový model;morfologická značka
Keywords in different language: ASR;LVCSR;HMM;real-time;class-based language model;morphological tag
Abstract: Článek popisuje dvě rozdílné metody pro přidávání neviděných slov do LVCSR systému. Obě metody používají principy třídových jazykových modelů - první metoda využívá znalosti závislé na úloze, druhá metoda je plně automatická a na úloze nezávislá. Rozsáhlé experimenty navržených jazykových modelů na ASR systému pracujícím v reálném čase ukazují, že obě techniky poskytují zlepšení přesnosti rozpoznávání. Navíc příspěvky obou dvou metod lze kombinovat, což vede k celkovému absolutnímu zlepšení až 2 %.
Abstract in different language: The paper presents two different methods for adding previously unseen words into the LVCSR system. Both methods employ the principles of class-based language modeling – the first one exploits task-specific knowledge, the second one is fully automatic and task independent. Extensive test of the proposed language models in the real-time ASR system showed that both techniques provide a consistent improvement in terms of recognition accuracy. Moreover, the contributions from both methods appear to be additive, yielding a total improvement of up to 2 % absolute.
Rights: © Aleš Pražák - Pavel Ircing - Luděk Müller
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PrazakA_2007_LanguageModel.pdfPlný text251,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.