Název: Pochody smrti
Další názvy: Death march
Autoři: Breitfelder, Miroslav
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. Monotematické číslo k 70. výročí svobození západních Čech. 2015, roč. 5, č. 1, s. 147-157.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17093
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: koncentrační tábory;pochody smrti;2. světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: concentration camps;death marches;World War II
Abstrakt: Předložená studie stručně připomíná souvislosti druhé světové války s „vyklízením“ koncentračních táborů a likvidací vězňů před a na pochodech smrti. Část textu tlumočí zprostředkovaná svědectví vězňů a výpovědí dvou z jejich vrahů.
Abstrakt v dalším jazyce: The study briefly recalls the context of the World War II with a "mop up" of concentration camps and the liquidation of prisoners before and during death marches. Part of the text conveys mediated testimonies of prisoners and the dismissal of two of their murderers.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 5, č. 2 (2015)
Články / Articles (KHI)
Roč. 5, č. 2 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Breitfelder.pdfPlný text142,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.