Title: Pochody smrti
Other Titles: Death march
Authors: Breitfelder, Miroslav
Citation: Memo: časopis pro orální historii. Monotematické číslo k 70. výročí svobození západních Čech. 2015, roč. 5, č. 1, s. 147-157.
Issue Date: 2015
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17093
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: koncentrační tábory;pochody smrti;2. světová válka
Keywords in different language: concentration camps;death marches;World War II
Abstract: Předložená studie stručně připomíná souvislosti druhé světové války s „vyklízením“ koncentračních táborů a likvidací vězňů před a na pochodech smrti. Část textu tlumočí zprostředkovaná svědectví vězňů a výpovědí dvou z jejich vrahů.
Abstract in different language: The study briefly recalls the context of the World War II with a "mop up" of concentration camps and the liquidation of prisoners before and during death marches. Part of the text conveys mediated testimonies of prisoners and the dismissal of two of their murderers.
Appears in Collections:Roč. 5, č. 2 (2015)
Články / Articles (KHI)
Roč. 5, č. 2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Breitfelder.pdfPlný text142,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.