Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŘeháček, Karel
dc.date.accessioned2016-01-05T10:53:34Z
dc.date.available2016-01-05T10:53:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMemo: časopis pro orální historii. Monotematické číslo k 70. výročí svobození západních Čech. 2015, roč. 5, č. 1, s. 128-146.cs
dc.identifier.issn1804-753X (print)
dc.identifier.issn1804-7548 (online)
dc.identifier.urihttp://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2_15.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17099
dc.description.abstractČlánek sleduje osud druhého německého spolkového prezidenta Heinricha Lübkeho. Jelikož byla jeho kauza úzce spojena i se západočeským Holýšovem, není bez zajímavosti ji 70 let po skončení války zevrubněji připomenout. Její vylíčení je výsledkem primárního archivního výzkumu málo známých či zcela neznámých pramenů nacházejících se v péči Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek.cs
dc.format19 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherviaCentrumcs
dc.relation.ispartofseriesMemocs
dc.subjectHolýšovcs
dc.subjectHeinrich Lübkecs
dc.subjectBaugruppe Schlemppcs
dc.titleFall Lübke. Holýšov dvacet let poté…cs
dc.title.alternativeFall Lübke. Holýšov Twenty Years Later ...en
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article follows the fate of the second German Federal President Heinrich Lübke. Since his case was also closely associated with the West Bohemian Holysov, it is not without interest to recall it with celebration of the 70th anniversary after the war end. It is outcome of the primary archival research of little-known or completely unknown sources located in the care of the National Archives and the Archive of Security Forces.en
dc.subject.translatedHolýšoven
dc.subject.translatedHeinrich Lübkeen
dc.subject.translatedBaugruppe Schlemppen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Roč. 5, č. 2 (2015)
Články / Articles (KHI)
Roč. 5, č. 2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rehacek.pdfPlný text6,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.