Title: Several aspects of machine-driven phrasing in text-to-speech systems
Other Titles: NÄ›kolik aspektĹŻ strojovĂ©ho frázovánĂ­ v systĂ©mech pĹ™evodu textu na Ĺ™eÄŤ
Authors: Romportl, Jan
Matoušek, Jindřich
Citation: ROMPORTL, Jan; MATOUĹ EK, JindĹ™ich. Several aspects of machine-driven phrasing in text-to-speech systems. In: The prague bulletin of mathematical linguistics. 2011, 95, p. 51-61. ISSN 0032-6585.
Issue Date: 2011
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanRomportl_2011_SeveralAspectsof
http://hdl.handle.net/11025/17168
ISSN: 0032-6585
Keywords: syntĂ©za Ĺ™eÄŤi;strojovĂ© uÄŤenĂ­;prozodie;prozodická struktura
Keywords in different language: speech synthesis;machine learning;prosody;prosodic structure
Abstract: ÄŚlánek diskutuje rozdĂ­ly mezi apriornĂ­m a aposteriornĂ­m frázovánĂ­m a jejich dĹŻleĹľitost v Ăşloze automatickĂ©ho prozodickĂ©ho frázovánĂ­ v systĂ©mech pĹ™evodu textu na Ĺ™eÄŤ (text-to-speech, TTS). Na nÄ›kolika příkladech ilustruje nedostatky běžnĂ© evaluace apriornĂ­ho frázovánĂ­, kterĂ© používá aposteriornĂ­ frázovánĂ­ jako referenÄŤnĂ­ data. ÄŤlánek dále navrhuje a hodnotĂ­ metodu apriornĂ­ho frázovánĂ­ zaloĹľenou na porovnávánĂ­ vzorĹŻ kvazisyntaktickĂ˝ch reprezentacĂ­ vÄ›t.
Abstract in different language: The article discusses differences between a priori and a posteriori phrasing and their importance in the task of automatic prosodic phrasing in text-to-speech systems. On several examples it illustrates shortcomings of common evaluation of a priori phrasing performance using a posteriori phrasing of referential corpus data. The paper also proposes and evaluates a method for a priori phrasing based on template matching of quasi-syntactical representations of sentences.
Rights: Â© Jan Romportl - JindĹ™ich Matoušek
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanRomportl_2011_SeveralAspectsof.pdfPlný text129,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.