Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGoubej, Martin
dc.contributor.authorŠkarda, Radek
dc.contributor.authorSchlegel, Miloš
dc.date.accessioned2016-01-08T13:13:11Z
dc.date.available2016-01-08T13:13:11Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGOUBEJ, Martin; ŠKARDA, Radek; SCHLEGEL, Miloš. Input shaping filters for the control of electrical drive with flexible load. In: Proceedings of the 17th international conference on process control '09. Štrbské Pleso: Slovak university of technology in Bratislava, 2009, p.595-601.en
dc.identifier.urihttp://www.kky.zcu.cz/cs/publications/GoubejM_2009_InputShapingFilters
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17198
dc.description.abstractČlánek se zabývá řízením pohybu mechanických systémů s pružnou strukturou. Cílem je navrhnout tvarovací filtr vstupního signálu, který zajistí minimalizaci úrovně reziduálních vybrací, vybuzených pohybem pružných částí. Filtr je navržen v časové oblasti analýzou impulsní funkce. Aplikace navrženého filtru jsou demonstrovány na dvou příkladech systému s flexibilní konstrukcí - řízení visutého jeřábu se zavěšeným břemenem a elektrický pohon s připojenou pružnou hřídelí. Studován je efekt nelinearit v cestě signálu způsobený saturací smyčkových servo-regulátorů. Diskutovány jsou různé možnosti umístění filtru.cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherSlovak university of technology in Bratislavaen
dc.rights© Martin Goubej - Radek Škarda - Miloš Schlegelcs
dc.subjectkontrola reziduálních vibracícs
dc.subjecttvarování vstupního signálucs
dc.subjectjeřáb s břemenemcs
dc.subjectpružná hřídelcs
dc.subjectřízení pohybucs
dc.titleInput shaping filters for the control of electrical drive with flexible loaden
dc.title.alternativeTvarovací filtry pro řízení elektrického pohonu s pružnou zátěžícs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper deals with control of flexible mechanical systems. The goal is to modify the input signal in order to minimize the residual vibrations excited during a motion of a system with flexible parts. The filter is designed in the time domain via impulse function analysis. Possible application of the proposed solution is demonstrated on two examples of flexible system - control of a crane with hanging load and an electrical servo drive with attached flexible shaft. The effect of nonlinearities in the signal path caused by saturation of the servo loop controllers is studied. Various possibilities for the placement of the filter are discussed.en
dc.subject.translatedresidual vibration controlen
dc.subject.translatedinput shapingen
dc.subject.translatedcrane with loaden
dc.subject.translatedflexible shaften
dc.subject.translatedmotion controlen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GoubejM_2009_InputShapingFilters.pdfPlný text227,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.