Název: User testing of language educational portals
Autoři: Černá, Miloslava
Poulová, Petra
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2009, č. 3, s. 104-117.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1331826728_523f/09_cerna_poulova.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17301
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: případová studie;komunikační kanál;internet;portálové služby;uživatelské testování
Klíčová slova v dalším jazyce: case study;communication channel;internet;portal services;usability testing
Abstrakt v dalším jazyce: The contribution provides an insight into selected portal solutions with special focus on custo- mer ́s aspect. The empirical usability study on language educational portals follows the standard structure; introduction, methodological frame, running own usability study and conclusion. The introduction sketches the width of the researched issue. The methodology frame provides readers with definitions and explanations of key expressions related to portal solutions; like portal, its servi- ces and characteristics where customization and personalization are described in detail. The other part of the methodological frame is devoted to usability testing in general terms. Usability testing of individual portal solutions is a tool introduced for investigation of user’s aspect. Research on portal usability is built on empiric observation of ways how common users under common cir- cumstances browse through web pages. Factors influencing user ́s behaviour like intuitiveness, satisfaction and conventions are highlighted due to their significant role in user ́s move in the por- tal environment. The main part of the study is represented by own usability testing of selected lan- guage portals. Selection of portals was based on the width and quality of their facilities. A special form for usability testing of language portals was created. A set of tasks was developed reflecting both general and specialised areas of the tested portal. The tasks were divided into two main cate- gories; unsolvable tasks and solvable tasks with accomplished and failed subcategories. Ten final reports were elaborated to ten selected portals within the study on usability testing. Conclusion brings outline of further utilisation of gained findings within the research of current trends of portal solution development.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2009)
Číslo 3 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
09_cerna_poulova.pdfPlný text1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17301

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.