Název: Měření efektivnosti reklamy
Další názvy: Measuring of advertising efficiency
Autoři: Staňková, Pavla
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2011, č. 3, s. 117-129.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1346065781_8bfb/2011_03_stankova.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17408
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: účinnost;efektivnost;ziskovost;prosperita
Klíčová slova v dalším jazyce: effectiveness;efficiency;profitability;prosperity
Abstrakt v dalším jazyce: The article is aimed at problems with measuring efficiency of advertising. The article is divided into several parts which are tied together and proceed from the complex notion of effectiveness to the specific problems of efficiency focusing on measuring advertising efficiency. The first part of the article is devoted to the analysis of the notions related to effectiveness, espe- cially determination of the role of effectiveness in terms of its complex conception and all its forms: • effectiveness in neutral meaning, • effectiveness as expediency, • effectiveness as efficiency, • effectiveness as profitability, • economic efficiency, • total effectiveness, • prosperity. The analysis of notions such marketing communication, advertising, advertising campaign, publicity action has been carried out, too. The theoretic objectives of the thesis are completed by different approaches to measuring advertising efficiency according to the particular literary sources and authors, such Tellis, Pelsmacker, Horáková, Lyková, Dayan, Schultz, Kinnear, Taylor, Vysekalová and others. The theoretic objectives of the thesis are followed by the research where the contemporary situation in measuring advertising efficiency in business practice is surveyed, especially in these businesses: • small, middle-sized and large companies, • advertising agencies, • research institutes, • media agencies, • marketing agencies. At the end of the article the used methods of measuring advertising efficiency has been outlined. It is obvious that the methodology, method database and the advertising audit must be adapted to the particular conditions in companies namely from the macro- and micro- environment view, e.g. company size, sector, marketing and advertising strategy, used advertising media, communication aim, advertising budget, target group, etc.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2011)
Číslo 3 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2011_03_stankova.pdfPlný text174,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17408

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.