Název: Influence of employees evaluation on organisational learning at leisure and sports clubs
Autoři: Jasinskas, Edmundas
Štreimikienė, Dalia
Švagždienė, Biruta
Simanavičius, Artūras
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2015, č. 3, s. 41-49.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1441645353_9182/04_INFLUENCE+OF+EMPLOYEES+EVALUATION.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17625
ISSN: 2336-5604 (Online)
1212-3609 (Print)
Klíčová slova: organizační učení se;hodnocení zaměstnanců;volnočasové a sportovní kluby
Klíčová slova v dalším jazyce: organisational learning;employees´ evaluation;leisure and sports clubs
Abstrakt v dalším jazyce: Every organisation including leisure & sports clubs reach for their goals. People working at the organisation have to ensure the goals set were reached, and in order to control this process properly the evaluation of employees’ activity is necessary. The importance of employees’ evaluation function for welfare of organisation is evident, however it would be much more important, if together with evaluation of employees, the purposeful learning of both individual employees and entire organisation would also be increased. Evaluation of employees is significant for the results of organisation, for evaluation of knowledge available and for learning from the experience, undoubtedly, the motivation of learning is related to incentive of employees’ evaluation too. Thus it may be stated, that evaluation of employees is an important incentive instrument for learning of employee as well as organisation. This instrument must be constantly improved since only in such a case the evaluation of employees’ activity will be useful for the employee and organisation itself in enhancement of different level learning and competitive ability. It is assumed in the article that team methods of employees’ evaluation at leisure & sports clubs of Alytus city more affect the characteristics of learning organisation features than individual methods of employees’ evaluation. Such tendency indicates that applying only individual evaluation methods the organisation does not initiate the employees to share their knowledge with other organisation members, thereby decreases common learning of whole organisation.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2015)
Číslo 3 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
04_INFLUENCE OF EMPLOYEES EVALUATION.pdfPlný text1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17625

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.