Title: Packaging and installation of the organic photovoltaic cells
Authors: Znbill, Laila
Boušek, Jaroslav
Citation: Electroscope. 2016, č. 1.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo1_2016/r10c1c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17669
ISSN: 1802-4564
Keywords: degradace organických solárních článků;solární elektrárny
Keywords in different language: degradation of organic solar cells;solar power station
Abstract: Pro potlačení problému postupné degradace organických solárních článků při provozu solární elektrárny je navrhovaná koncepce výměny "opotřebovaných" organických solárních článků. S ohledem na současné náklady na instalaci a aktuální cenu elektřiny musí být účinnost původně instalovaných článků alespoň 10% , aby se zajistilo, že investice se vrátí za méně než 20 let . To znamená, že v případě organických fotovoltaických článků vyrobených tak, aby umožňovaly snadnou a levnou montáž a za podmínek vhodného nahrazení " opotřebených" článků je koncept elektrárny s organickými fotovoltaickými články ekonomicky obhajitelný.
Abstract in different language: To overcome the p roblem with gradual degradation of organic solar cells the concept of replacement of " worn - out " organic solar cells is proposed. Considering the current costs of installation and current price of electricity the efficiency of initially installed cell must be at least 10 % to ensure that these investments will return in less than 20 years. This means that in case of organic solar cells manufactured so as to provide an easy and i nexpensive installation and under the conditions of appropriate replacement of " wo rn - out " cells the implementation of organic - solar power - plant is economically defensible.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2016)
Číslo 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r10c1c5.pdfPlný text640,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.