Title: Spectrometer for toxic gases detection with pyroelectric multispectral detector
Authors: Kroutil, Jiří
Laposa, Alexandr
Husák, Miroslav
Citation: Electroscope. 2016, č. 1.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo1_2016/r10c1c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17671
ISSN: 1802-4564
Keywords: spektometr;plyny;infračervené záření
Keywords in different language: spectrometer;gases;infrared radiation
Abstract: Článek se zabývá návrhem spektrometru pro detekci plynů s pyroelektrickým vícespektrálním detektorem. Detekce toxických plynu je velmi důležitá v mnoha oblastech jako v automobilovém, leteckém, chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství, lékařství, životním prostředí. Navržený spektrometr je založen na principu interakce plynu a infračerveného záření. V případě absorpce fotonu mluví me o infračervené spektrometrii. V našem případě je využito blízké infračervené spektrum.
Abstract in different language: The aim of the paper is to present results of design spectrometer for toxic gases detection with pyroelectric multispectral detector. Sensing of toxic gases is very important in many applications. Automotive, defense, aerospace, agriculture,chemicalindustry, medicine, environmental,food and drink are many important markets for chemical and biological sensors. Principle of designed spectrometers is the interaction of the infrared radiation with studied gases. In the case of photon absorption, we are talking about infrared absorption spectroscopy.In our case, near-infrared spectrum is used.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2016)
Číslo 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r10c1c7.pdfPlný text395,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.