Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMusil, Jindřich
dc.contributor.authorJavdošňák, Daniel
dc.contributor.refereeRezek, Jiří
dc.date.accepted2015-08-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:37:43Z-
dc.date.available2014-05-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:37:43Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-08-24
dc.identifier64975
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17813
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o mechanických vlastnostech nanokompozitních vrstev Al-Si-N připravených nevyváženým magnetronovým naprašováním ze slitinového terče Al-Si (90 hm.% Al, 10 hm.% Si) a jejich odolnosti proti vzniku trhlin při namáhání ohybem a indentací s vysokým zatížením (až 1 N). Zabývá se hledáním depozičních podmínek, při kterých bude možné připravit vrstvy systému Al-Si-N se zvýšenou odolností proti vzniku trhlin. Vrstvy by měly vykazovat (i) parametr vyjadřující elasticitu H/E^*0.13, (ii) vysokou elastickou vratnost W_e80 %, (iii) makropnutí -1 GPa a (iv) střední potenciál substrátu v době pulzu U_sap|-50 | V, pro zvýšenou odolnost vůči vzniku trhlin.cs
dc.format81 s. (137 089 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreaktivní magnetronová depozicecs
dc.subjectnenvyvážený magnetroncs
dc.subjectal-si-ncs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectodolnost proti praskánícs
dc.subjectindentační zkouškacs
dc.subjectohybová zkouškacs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectnanokompozitcs
dc.titleReaktivní magnetronová depozice Al-Si-N a charakterizace jejich vlastnostícs
dc.title.alternativeReactive magnetron deposition of Al-Si-N, and the characterization of their propertiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the mechanical properties of nanocomposite thin films Al-Si-N (Al:Si = 90:10 hm. %) deposited by unbalanced magnetron sputtering, their resistance to cracking in bending test and indentation test with high load until 1 N. This work is mainly focused on seeking appropriate deposition conditions where could be possible to prepare thin films of Al-Si-N system, with enhanced resistance to creation cracks. This films should exhibit (i) a parameter expressing the elasticity of layer H/E^*0.13, (ii) high elastic recovery W_e80 %, (iii) macrostress -1 GPa and (iv) average negative bias in pulse U_sap|-50 | V, for enhanced resistance to cracking.en
dc.subject.translatedreactive magnetron depositionen
dc.subject.translatedunbalanced magnetron sputteringen
dc.subject.translatedal-si-nen
dc.subject.translatedmechanical propertiesen
dc.subject.translatedresistance to crackingen
dc.subject.translatedindentation testen
dc.subject.translatedbending testen
dc.subject.translatedhardnessen
dc.subject.translatednanocompositeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Javdosnak.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Javdosnak_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce429,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Javdosnak_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Javdosnak_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce244,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.