Title: Vytváření a úprava geometrických modelů pro tvorbu identikitů
Other Titles: Creation and Modification of Geometrical Models for Identikits Creation
Authors: Horová, Jana
Advisor: Kolingerová, Ivana
Referee: Šmolík, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17823
Keywords: identikit;policie;textura;umisťování;3D;2D;model
Keywords in different language: identikit;police;texture;placing;3D;2D;model
Abstract: Cílem této práce je vytvořit pomocné programové vybavení a 3D modely pro program Identikit, který vznikl v rámci diplomouvé práce Ing. Petra Martínka a slouží k vytváření portrétů osob ve 3D pro účely policie. Práce se soustředila především na knihovnu umožňující editaci textury obličeje, která obsahuje základní funkce grafických editorů a funkce potřebné přímo pro tvorbu portrétu. Dále je součástí práce vytvoření několika modelů hlav a piercingů pro program Identikit a knihovny pro umisťování piercingů na tento model.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is to create auxiliary software and 3D models for the computer program Identikit, which was made as a part of the thesis by Ing. Petr Martínek and is used for making portraits of people in 3D for police use. The work is focused mainly at the creation of a library for editing texture of the face. The library contains basic functions of graphic software and also functions needed for portrait making. The other part of this work is a creation of a few head models and piercings for the program, and a library for placing the piercings on the head models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Horova.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A11B0373P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce167,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A11B0373P-posudek.pdfPosudek oponenta práce306,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A11B0373P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce99,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.