Title: Metody pro výpočet sémantické podobnosti slov
Other Titles: Methods for semantic relatedness computation
Authors: Pražák, Ondřej
Advisor: Konopík, Miloslav
Referee: Král, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17854
Keywords: sémantická podobnost slov;zpracování přirozeného jazyka;distribuční sémantika;Wordnet;Yago;Cbow;Skip-gram;Glove;LSA;LDA
Keywords in different language: semantic similarity;natural language processing;distributional semantics;Wordnet;Yago;Cbow;Skip-gram;Glove;LSA;LDA
Abstract: Tato práce je zaměřena na metody výpočtu sémantické podobnosti slov. Algoritmy jsou testované v anglickém jazyce. Jejími cíli je poskytnout čtenáři ucelený pohled na současné metody v této oblasti a porovnat je. Také zde jsou představeny modifikace současných algoritmů za účelem vylepšení výsledků. Jsou zde představeny dvě základní kategorie těchto algoritmů: algoritmy založené na ontologii a algoritmy založené na distribuční hypotéze. Výsledky jednotlivých algoritmů budou vyhodnoceny na standardních datových kolekcích.
Abstract in different language: This thesis is focused on word-to-word semantic similarity measures. They are tested on English language. Its goal is to give the reader a general overview of existing word similarity measures, and to point to their main advantages and disadvantages. I also tried to develop some extensions of existing methods to get better results. Both main categories WordNet based and corpus based - distributional algorithms representatives are presented. Algorithms are evaluated on common word-to-word similarity datasets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Prazak_A12B0144P.pdfPlný text práce377,89 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12B0144P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce244,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12B0144P-posudek.pdfPosudek oponenta práce149,33 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12B0144P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce93,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.