Title: E-learningový systém s podporou mobilních zařízení
Other Titles: E-learning System with Support of Mobile Devices
Authors: Praum, Kamil
Advisor: Pešička, Ladislav
Referee: Herout, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17900
Keywords: e-learning;m-learning;LMS;mobilní zařízení;tablet;authoring
Keywords in different language: e-learning;m-learning;LMS;mobile devices;tablet;authoring
Abstract: Tato práce se zabývá tvorbou systému pro elektronickou výuku a testování znalostí studentů s podporou mobilních zařízení. Po analýze dostupných systémů byl navržen a úspěšně realizován systém pro výuku a tvorbu obsahu v prostředí fakulty. Systém je implementován jako webový portál. Byla také vytvořena nativní mobilní aplikace pro operační systém Android.
Abstract in different language: This work deals with the creation of system for e-learning and student's knowledge testing with supporting mobile devices. After the analysis of available systems was designed and successfully realized a system suitable for authoring and e-learning in the environment of the faculty. The system was implemented as the web portal. The native application for mobile devices with Android operating system were also created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kamil_Praum.pdfPlný text práce68,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0082Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce388,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0082Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce478,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0082Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce240,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.