Title: Integrace bezdrátových prvků EnOcean do systému REX na Raspberry Pi
Other Titles: Integration of the EnOcean wireless nodes into the REX Control System for Raspberry Pi
Authors: Toupal, Martin
Advisor: Sobota, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17908
Keywords: enocean;bezdrátová technologie;energeticky-soběstačné: senzory spínače regulátory brány;raspberry pi;enocean pi;přijímač / vysílač tcm 310;systém rex;blok rexlang
Keywords in different language: enocean;wireless technology;self-powered: sensors switches controllers gateways;raspberry pi;enocean pi;transceiver module tcm310;system rex;block rexlang
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá implementací EnOcean bezdrátové technologie do řídicího systému REX. Teoretická část popisuje komunikaci v EnOcean bezdrátovém standardu. Tento popis byl využit k návrhu algoritmu za účelem identifikace, konfigurace a komunikace EnOcean zařízení. Algoritmus je realizován prostřednictvím programovatelného bloku REXLANG v systému REX. Navržený program navíc přepočítává přijatá data na fyzikální veličiny nebo stavové události. Závěrečná část slouží jako demonstrace praktického využití dostupných senzorů.
Abstract in different language: This Bachelor's Thesis deals with implementation of an EnOcean wireless technology into a REX control system. The theoretical part describes a communication of EnOcean wireless standard. This description was further used for a design of algorithm for the purpose of clarification, configuration, and communication EnOcean devices. The design of algorithm is realized and executed by program working under programmable block REXLANG of system REX. Furthermore, this program is able to calculate a physical quantity or a state event from received data. The final part demonstrates a practical usage of available sensors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Toupal.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Toupal-v.pdfPosudek vedoucího práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Toupal-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.