Title: Analýza vibračních signálů za účelem určení zbytkové životnosti lopatek turbín
Other Titles: Analysis of vibration signals for determining the residual life of turbine blades
Authors: Uher, Petr
Advisor: Liška, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17909
Keywords: parní turbína;lopatka;kmitání;životnost;metoda stékajícího deště
Keywords in different language: stream turbine;blade;vibration;lifetime;rainflow
Abstract: Pro úspěšné snížení nákladů elektráren na údržbu lopatek je žádoucí monitorovat jejich kmitání a ze získaných dat odhadovat stupeň poškození a zbývající životnost lopatek. Cílem této práce je navrhnout, implementovat a otestovat vhodnou metodu pro určení životnosti lopatek.
Abstract in different language: It is necessary to monitor the vibration of blades and estimate the degree of damage and remaining lifetime of the blades to reduce costs of power stations for maintenance of the blades. The goal of this work is to find suitable method to determine of lifetime of blades, implement and test them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-uher-v.pdfPosudek vedoucího práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-uher-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,43 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.