Title: Regulace laboratorního modelu vzduchotechnické soustavy pomocí Raspberry Pi
Other Titles: Control of a laboratory HVAC system model using the Raspberry Pi minicomputer
Authors: Luňák, Jakub
Advisor: Sobota, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17914
Keywords: automatické řízení;identifikace systému;identifikace;regulátor;minipočítač Raspberry Pi
Keywords in different language: automatic control;system identification;identification;controller;minicomputer Raspberry Pi
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou automatického řízení modelu vzduchotechnické soustavy za pomocí minipočítače Raspberry Pi. Do této problematiky jednak spadá návrh vhodného regulátoru a jednak i identifikace systému. Obsahem práce je několik identifikačních metod, sloužících k aproximování chování reálného modelu, a i několik metod návrhů systémů zajišťující automatické řízení, tj. regulátorů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the automatic control of a model of airconditioning system using minicomputer Raspberry Pi. This issue consists of designing appropriate regulator and also identifying the system. Contents of this thesis are few methods of identification aproximating the behaviour of realistic model as well as few methods of designing the system ensuring automatic control, i.e. regulators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dokumentace.pdfPlný text práce9,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lunak-v.pdfPosudek vedoucího práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lunak-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,64 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.