Title: Inteligentní elektronický dopravní záznam a hlasové ovládání
Other Titles: Voice controlled intelligent electronic traffic record
Authors: Bratršovský, Pavel
Advisor: Šmídl, Luboš
Referee: Radová, Vlasta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17944
Keywords: dopravní záznam;automatizace;stazka;android;syntéza řeči;automatické rozpoznávání řeči
Keywords in different language: traffic record;automation;android;speech synthesis;automatic speech recognition
Abstract: Digitalizace dopravních záznamů o provozu vozidel či mechanizačních strojů je v dnešní době nezbytná. Tato diplomová práce se zabývá automatizovaným a inteligentním systémem vytvářející elektronické dopravní záznamy a možností integrace řečových technologií pro syntézu řeči z textu a automatického rozpoznávání řeči. Definuje úlohu, formát dat a přináší informace o základní úspěšnosti využití těchto technologií. Cílem této práce je propojit řečové technologie a inteligentní systém vytvářející dopravní záznamy tak, aby byl použitelný v praxi u dopravních firem.
Abstract in different language: Digitization of traffic records of transport vehicles operations or mechanized equipment is nowadays essential. This thesis is concerned about automated and intelligent system for generating electronic traffic records and the possibility of integrating speech technologies for speech synthesis and speech recognition. It defines the role, data format and provides information about the success of these technologies. The aim of this work is to connect speech technologies and intelligent system for traffic records to be usable in practice at transport companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bratrsovsky_P_Inteligentni_elektronicky_dopravni_zaznam_a_hlasove_ovladani.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bratrsovsky-v.pdfPosudek vedoucího práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Bratrsovsky-o.pdfPosudek oponenta práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bratrsovsky-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.