Title: Vývoj metod pro diagnostiku komponent regulační smyčky
Other Titles: Development of methods for the diagnostics of the components of the control loop
Authors: Holub, Jan
Advisor: Čech, Martin
Referee: Mertl, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17946
Keywords: THD;tření;oblast necitlivosti;MATLAB;Simulink;regulační ventil;detekce;oscilace;hil simulátor
Keywords in different language: THD;stiction;deadband;MATLAB;Simulink;control valve;detection;oscillation;hil simulator
Abstract: Diplomová práce se zabývá detekcí nelinearit a určováním příčin oscilací v regulačních smyčkách. Jejím cílem je nalezení vhodných metod a určení podmínek, za kterých budou metody korektně vyhodnocovat a detekovat příčiny oscilací. Podstatná je možnost využití těchto metod v reálném čase. Práce prezentuje základní typy regulačních ventilů a také základní typy nelinearit, které se u ventilů vyskytují. Dále jsou uvedeny nejpoužívanější druhy modelů tření Kanův model tření a Choudhuryho model tření. Nejvhodnější metodou pro detekování příčiny oscilací v reálném čase je metoda měření činitele harmonického zkreslení THD. Metoda byla implementována v programovém prostředí MATLAB/Simulink pro otestování předpokládané funkčnosti, a poté využita při vývoji HIL simulátoru.
Abstract in different language: The thesis gives an overview of detection of nonlinearities and determines the cause of oscillations in control loops. It provides a searching for suitable methods and determines conditions for correct evaluation and detection of the oscillations causes. An important aspect is the possibility of using these methods in real time. The basic types of control valves and basic types of nonlinearities of control valves are presented. Kano's stiction model and Choudhury's stiction model are considered. The most suitable method for detecting the causes oscillations in real-time is the total harmonic distortion (THD) measurement. The method has been implemented in the MATLAB/Simulink software to test the functionality (prove the concept) and then used in the HIL simulator development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Holub-v.pdfPosudek vedoucího práce3,76 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Holub-o.pdfPosudek oponenta práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Holub-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,5 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.