Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGeorgiev, Daniel
dc.contributor.authorPuchrová, Tereza
dc.contributor.refereeBoada Acosta, Yadira
dc.date.accepted2015-09-17
dc.date.accessioned2016-03-15T08:39:46Z-
dc.date.available2014-10-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:39:46Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-08-31
dc.identifier63636
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17955
dc.description.abstractHaploidní buňky pivních kvasinek Saccharomyces cervisiae používají ke vzájemné komunikaci speciální proteiny, feromony. Receptor, který rozponává feromony v kvasinkách, patří do dobře známé a popsané skupiny receptorů spřažených s G proteinem, které se vyskytují v savčích buňkách, kde umožňují např. čich, reakci imunitního sytému apod. V této práci je představen mechanismus ladění aktivace takového receptoru a uveden jednoduchý model jeho funkce v kvasinkách. Je ukázano, že aktivaci receptoru je možné dynamicky ladit změnou síly zpětné vazby, která odpovídá míře exprese Sst2 proteinu, který je přirozeným negativním regulátorem G proteinu.cs
dc.format46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsyntetická biologiecs
dc.subjectgpcrcs
dc.subjectsst2cs
dc.subjectste2cs
dc.subjectaktivace receptorucs
dc.subjectsaccharomyces cervisiaecs
dc.subjectdeterministický modelcs
dc.titleModelování a experimentální validace signálních drah s relevancí vůči obdobným savčím systémůmcs
dc.title.alternativeModelling and experimental validation of signalling pathways with relevance to homologous mammalian systemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedHaploid cells of budding yeast Saccharomyces cervisiae use special proteins, called pheromones, for communication. The receptor that recognizes pheromones in yeast belongs to a well-described family of so called GPCRs (G protein-coupled receptors) that are present in mammalian cells enabling the sense of smell, the immune system response, etc. In this work, a mechanism for tuning of the receptor activation is presented and a simple model of the corresponding system inside the yeast is introduced. It is shown that it is possible to dynamically tune the receptor activation by varying the feedback strength corresponding to expression levels of the Sst2 protein which is a native feedback regulator of the G protein.en
dc.subject.translatedsynthetic biologyen
dc.subject.translatedgpcren
dc.subject.translatedsst2en
dc.subject.translatedste2en
dc.subject.translatedreceptor activationen
dc.subject.translatedsaccharomyces cervisiaeen
dc.subject.translateddeterministic modelen
dc.subject.translatedyeast pheromone pathwayen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PuchrovaDP.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Puchrova-v.pdfPosudek vedoucího práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Puchrova-o.pdfPosudek oponenta práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Puchrova-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,55 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.