Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLiška, Jindřich
dc.contributor.authorVolavka, Martin
dc.contributor.refereeKalista, Karel
dc.date.accepted2015-06-16
dc.date.accessioned2016-03-15T08:39:48Z-
dc.date.available2014-10-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:39:48Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-15
dc.identifier63645
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17958
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou diagnostiky stavu valivých ložisek rotačních strojů na základě bezdemontážního přístupu. Mezi cíle této diplomové práce patří seznámení se s ložisky po konstrukční stránce, dále podrobný popis vznikajících vad a jejich časo-frekvenčních vlastností. Hlavním cílem této práce je použít diagnostické metody aktuální kondice valivých ložisek využívané v průmyslu s bližším zaměřením na dvě metody tj. ACMT firmy ADASH a PeakVue firmy EMERSON. Na základě praktického měření pomocí testovacího standu valivých ložisek určíme výpovědní schopnosti použitých diagnostických metod. Dále určíme, která z metod je nejcitlivější na danou poruchu ložiska.cs
dc.format100 s. (93 478 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvalivá ložiskacs
dc.subjectopotřebení a umělé poškození ložiskacs
dc.subjectzpracování signálucs
dc.subjectstatistická analýzacs
dc.subjectfrekvenční analýzacs
dc.subjectakustická emisecs
dc.subjectrázové pulzycs
dc.subjecttestovací standcs
dc.subjectcharakteristické veličinycs
dc.subjectporuchové frekvencecs
dc.subjectspektrumcs
dc.subjectkepstrumcs
dc.subjectobálkacs
dc.subjectfiltracecs
dc.subjectfirma professcs
dc.subjectacmtcs
dc.subjectadashcs
dc.subjectpeakvuecs
dc.subjectemersoncs
dc.subjectvýpovědní schopnostics
dc.titleMetody detekce stavu valivých ložisek v rotačních strojíchcs
dc.title.alternativeMethods for roller bearings state detection in rotating machinesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the diagnosis of condition of rolling bearings. These rolling bearings are the part of rotating machinery which are all based on not to be dismantled approach. Targets of this thesis include introduction with bearings in a structural way, next there are detailed descriptions of emerging defect and their time-frequency characteristics. The main aim of this thesis is to use diagnostical methods of current condition of rolling bearings which are used in industry with a bigger focus on two methods id est. ACMT of ADASH company and PeakVue of EMERSON company. On the basis of practical measurements using the test stand of rolling bearings we identify termination capabilities of used diagnostical methods and then we identify which of the methods is the most sensitive to the failure of bearings.en
dc.subject.translatedthe rolling bearingsen
dc.subject.translatedwear and artificial damageen
dc.subject.translatedsignal processingen
dc.subject.translatedstatistical analysisen
dc.subject.translatedfrequency analysisen
dc.subject.translatedacoustic emissionen
dc.subject.translatedshock pulsesen
dc.subject.translatedtest standen
dc.subject.translatedcharacteristic quantitiesen
dc.subject.translatedfailure frequencyen
dc.subject.translatedspectrumen
dc.subject.translatedcepstrumen
dc.subject.translatedcoveren
dc.subject.translatedfiltrationen
dc.subject.translatedprofess companyen
dc.subject.translatedacmten
dc.subject.translatedadashen
dc.subject.translatedpeakvueen
dc.subject.translatedemersonen
dc.subject.translatedtermination capabilities.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martin Volavka.pdfPlný text práce9,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Volavka-v.pdfPosudek vedoucího práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Volavka-o.pdfPosudek oponenta práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Volavka-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,63 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.