Title: Příprava geografických dat pro 3D tisk podrobného <br>modelu budovy
Other Titles: Preparation of geographical data for 3D printing of a detailed building model
Authors: Belai, Elena
Advisor: Jedlička, Karel
Referee: Brus, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17962
Keywords: 3d model;3d tisk;geografická data;rapid prototyping;topologické kontroly
Keywords in different language: 3d model;3d printing;geospatial data;rapid prototyping;validating a topology
Abstract: Cílem diplomové práce je prozkoumat vztah 3D geotechnologií a technologií pro 3D tisk metodami Rapid Prototyping. Dále je vytvořen postup přípravy geografických dat pro 3D tisk. Práce má prokázat průchodnost 3D geografických dat z CAD nebo GIS aplikací do výsledného fyzického 3D modelu, to vše na příkladě podrobných modelů budov. Posledním úkolem je pokus 3D tisku modelu připraveného podle navrženého postupu.
Abstract in different language: The objective of this diploma thesis is to explore the relation of 3D geotechnologies and technologies for 3D printing with help of Rapid Prototyping methods. Moreover, the process of 3D data preparing for 3D printing is created. Work has to demonstrate the throughput of 3D geographic data from CAD and GIS applications to the final physical 3D model, all on the example of the detailed building models. The final task is a test of 3D print of the model prepared by the suggested procedure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BelaiE_DP_text.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Belai.pdfPosudek vedoucího práce101,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Belai.pdfPosudek oponenta práce208,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Belai.pdfPrůběh obhajoby práce34,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.