Title: Moderní didaktické prostředky při výuce pravděpodobnosti a statistiky na střední škole
Other Titles: Modern teaching methods and resources for teaching probability and statistics at high school
Authors: Křišťanová, Pavla
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Hora, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17968
Keywords: pravděpodobnost;statistika;rvp;švp;pracovní listy;didaktika;vyučovací metody;motivace
Keywords in different language: probability;statistics;teaching material;didactic;teaching methods;motivation
Abstract: Hlavním tématem této diplomové práce jsou pravděpodobnost a statistika jako jeden z tematických celků, probíraných v předmětu matematika na střední škole. Stěžejní část práce je psaná formou studijního materiálu, který je zaměřen na motivační úlohy z pravděpodobnosti a který by měl sloužit právě při výuce pravděpodobnosti na střední škole. Součástí textu je přehled současného stavu výuky pravděpodobnosti a statistiky na různých typech středních škol. Práce se také věnuje obecným didaktickým zásadám, které by měly být dodržovány při vytváření příprav na vyučovací hodinu.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is the probability and statistics as one of the thematic units covered in the subject mathematics in high school. This work is written in the form of teaching material which is focused on the motivational exercises of the probabilities, that should serve for teaching the probability at secondary school. The thesis contains section about current state of knowledge of teaching probability and statistics at different types of secondary schools. There is described the general didactic principles that should be followed when the lessons are prepared and created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristanova.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Kristanova.pdfPosudek vedoucího práce158 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Kristanova.pdfPosudek oponenta práce107,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Kristanova.pdfPrůběh obhajoby práce75,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.