Title: Způsoby poskytování rastrových geografických dat v prostředí internetu
Other Titles: Methods of serving geographic raster data on the Internet
Authors: Málek, Jan
Advisor: Ježek, Jan
Referee: Čada, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17981
Keywords: ogc;wms;wmts;tms;wms-c;geoserver;iii. vojenské mapování;sanson-flamsteedovo zobrazení;openlayers;rúian;http
Keywords in different language: ogc;wms;wmts;tms;wms-c;geoserver;the third military mapping;sanson-flamsteed projection;openlayers;rúian;http
Abstract: V této bakalářské práci byla provedena rešerše stávajících specifikací OGC a OSGeo pro poskytování geografických rastrových dat a jejich implementací v mapových serverech. Jsou zde rozebrány možnosti exportu georeferencovaných dat z programu Kokeš a jejich publikování v programu GeoServer. Dále je zde popsán postup publikování rastrů v OpenLayers a tvorba databáze pro vyhledávání mapových listů na webu.
Abstract in different language: This bachelor thesis concentrates on research of contemporary OGC and OSGeo specifications for providing geographic raster data on the internet. It analyses possibilities of exporting georeferenced data from Kokeš application and publishing the exported data using GeoServer. Furthermore, there is a description of a procedure of publishing raster data using OpenLayers and construction of a database for map sheets web search.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balaklarska prace.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Malek.pdfPosudek vedoucího práce125,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Malek.pdfPosudek oponenta práce160,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Malek.pdfPrůběh obhajoby práce43,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.