Název: Nejslabší! Máte padáka! - strategie ukládání
Další názvy: Weakest! You are fired! - Storage strategy
Autoři: Šebek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Friesl, Michal
Oponent: Pospíšil, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17982
Klíčová slova: Markovův řetězec;hra;soutěž;pravděpodobnost;jev;pravděpodobnostní rozdělení;strategie;simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: Markov chain;game;competition;probability;phenomenon;probability distribution;strategy;simulation
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je seznámit se s televizní soutěží Nejslabší! Máte padáka!, zkoumat strategie ukládání částek a určit, která, či které jsou pro hráče nejvýhodnější. Strategie ukládání budou zkoumány pomocí stacionárního řešení Markovského řetězce a pravděpodobnostního rozdělení v čase t Markovského řetězce. Jednotlivé strategie budou porovnány pomocí očekávané výhry a budou sestaveny v závislosti na pravděpodobnosti správné odpovědi. Dále bude provedena simulace hry pro zkoumání jednotlivých strategií.
Abstrakt v dalším jazyce: Objective of this thesis is to study the television competition Weakest! You are fired ! and explore strategies storage amounts and determine which strategies are advantageous for players. Strategy of imposing will be examined by a stationary Markov chain solutions and the probability distribution at time t Markov chain. Individual strategies are compared using the expected prizes, and will be compiled based on the probability of correct answers. At the end of the work will be a simulation game for exploring of individual strategies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sebek.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-PV-Sebek.pdfPosudek vedoucího práce96,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-PO_Sebek.pdfPosudek oponenta práce221,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-P_Sebek.pdfPrůběh obhajoby práce32,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17982

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.