Title: Nejslabší! Máte padáka! - strategie ukládání
Other Titles: Weakest! You are fired! - Storage strategy
Authors: Šebek, Jiří
Advisor: Friesl, Michal
Referee: Pospíšil, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17982
Keywords: Markovův řetězec;hra;soutěž;pravděpodobnost;jev;pravděpodobnostní rozdělení;strategie;simulace
Keywords in different language: Markov chain;game;competition;probability;phenomenon;probability distribution;strategy;simulation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámit se s televizní soutěží Nejslabší! Máte padáka!, zkoumat strategie ukládání částek a určit, která, či které jsou pro hráče nejvýhodnější. Strategie ukládání budou zkoumány pomocí stacionárního řešení Markovského řetězce a pravděpodobnostního rozdělení v čase t Markovského řetězce. Jednotlivé strategie budou porovnány pomocí očekávané výhry a budou sestaveny v závislosti na pravděpodobnosti správné odpovědi. Dále bude provedena simulace hry pro zkoumání jednotlivých strategií.
Abstract in different language: Objective of this thesis is to study the television competition Weakest! You are fired ! and explore strategies storage amounts and determine which strategies are advantageous for players. Strategy of imposing will be examined by a stationary Markov chain solutions and the probability distribution at time t Markov chain. Individual strategies are compared using the expected prizes, and will be compiled based on the probability of correct answers. At the end of the work will be a simulation game for exploring of individual strategies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sebek.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV-Sebek.pdfPosudek vedoucího práce96,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Sebek.pdfPosudek oponenta práce221,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Sebek.pdfPrůběh obhajoby práce32,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.