Title: Prostorová vizualizace zámku Hradiště v Blovicích
Other Titles: Spatial visualization of Hradiště chateau in Blovice
Authors: Činčera, Marek
Advisor: Vichrová, Martina
Referee: Fiala, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17986
Keywords: model;zámek;hradiště;blovice;3d model;prostorový model;trimble sketchup
Keywords in different language: model;chateau;hradiště;blovice;3d model;spatial model;trimble sketchup
Abstract: Cílem práce je vytvoření prostorového modelu současné podoby zámku Hradiště v Blovicích. V práci jsou popsány metody sběru a zpracování geodat. Dále je v práci popsán postup tvorby modelu v prostředí programu Sketchup včetně tvorby textur a následné vizualizace výsledného modelu v programu Google Earth. Vytvořený prostorový model zámku Hradiště bude využíván v expozici Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Přispěje tak k ochraně národního kulturního dědictví ČR.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to create a spatial model of the current form of the Hradiště Chateau in Blovice. In the thesis are described the methods of collecting and processing geodata. The thesis also describes the process of creating a model in program Sketchup including the creation of textures and subsequent visualization of the resulting model in Google Earth. Created spatial model of the Hradiště chateau will be used in the exhibition of the Museum of the South Pilsen in Blovice. Thus will be contributing to the protection of the national cultural heritage of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Cincera.pdfPosudek vedoucího práce102,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Cincera.pdfPosudek oponenta práce85,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Cincera.pdfPrůběh obhajoby práce46,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.