Title: Kompartmentové modely v dynamických systémech
Other Titles: Compartmental Models in Dynamical Systems
Authors: Gondíková, Vendula
Advisor: Stehlík, Petr
Referee: Holubová, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17994
Keywords: sir model;sirs model;celulární automat;matematické modely v epidemiologii;graf;kompartmentový model
Keywords in different language: sir models;sirs models;cellular automata;mathematical models in epidemiology;graph;compartment models
Abstract: Cílem bakalářské práce je jednoduchá analýza kompartmentových modelů. V první fázi se budeme zabývat zástupci ze spojitého přístupu, kterými jsou SIR modely. Dále si uvedeme zástupce s diskrétním časem, mezi které patří celulární automaty. V druhé fázi bude snaha o konstrukci vlastního jednoduchého modelu, který bude vycházet z Greensberg-Hastingsnova celulárního automatu. Vytvoříme základní analýzu a případné simulace.
Abstract in different language: This work's aim is simple analysis of compartment models. In the first part we will follow up the SIR models, which belong to the continuous approach. In contrast we will show cellular automats - models with discrete time. In the second part we will try to construct a simple model, which will be based on Greenberg-Hastings cellular automat. Finally we will make some simulations and analyse this model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gondikova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Gondikova.pdfPosudek vedoucího práce149,7 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Gondikova.pdfPosudek oponenta práce191,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Gondikova.pdfPrůběh obhajoby práce28,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.