Title: Speciální matematické modely samoorganizace
Other Titles: Special mathematical models of self-organization
Authors: Bělohoubková, Anežka
Advisor: Holeček, Miroslav
Referee: Benedikt, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17998
Keywords: samoorganizace;matematický model;nestabilita;stabilita;difúze;difúzni rovnice;struktura;podmínky vzniku nestability;fluktuace
Keywords in different language: self-organisation;mathematical model;unstability;stability;difusion;difusion equation;structure;unstability appearance condition;fluktuation
Abstract: Cilem teto prace je predstaveni jevu, ktere vznikly samoorganizaci a matematickych modelu, ktere se pouzivaji pro jejich popis. Dale pak zkoumani podminek vzniku nestability systemu pro jeden z matematickych modelu a numericka simulace chovani jednoho konkretniho nelinearizovaneho modelu. Nasledne probehne porovnani ziskanych vysledku.
Abstract in different language: The goal of this thesis is presentation of self-organization which can be visible around us and the presentation of mathematical models, which are used to describe such systems. In second part of this thesis we will find conditions, which have to be fullfilled for appearance of the self-organisation. Finally we will create a numerical simulation of one particular unlinear system's behaviour. All results will be presented and compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_belohoubkova.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Belohoubkova.pdfPosudek vedoucího práce90,09 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Belohoubkova.pdfPosudek oponenta práce290,13 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Belohoubkova.pdfPrůběh obhajoby práce63,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.