Title: Projekt -Výstavní prostor- Galerie Rokycany
Other Titles: Project - Exhibition space - Gallery Rokycany
Authors: Skálová, Kateřina
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18051
Keywords: prefabrikovaná konstrukce;skelet;architektonický návrh;galerie;zatížení;fin
Keywords in different language: prefabricated construction;skeleton;architectural design;gallery;load;fin
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace výstavního prostoru Galerie Rokycany. Cílem práce je návrh a výběr vhodného dispozičního a konstrukčního řešení, sestavení zatěžovacích stavů a statický výpočet a posouzení vybrané části konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je vypracována v programu AutoCAD 2012 a sestavování zatěžovacích stavů, posouzení a generování zatížení je provedeno v programu FIN 2D.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the design and elaboration of project documentation of exhibition space Gallery Rokycany. The thesis target is to design and selection of a suitable dispositional and structural design, setting up load cases, and structural analysis and assessment of selected parts of the construction according to ČSN EN. Drawing part is made by AutoCAD 2012 and petting up load cases, assessment and generating load combinations is performed in the program FIN 2D.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Katerina_Skalova.pdfPlný text práce13,62 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Skalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Skalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Skalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce167,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.