Title: Návrh ocelové lávky pro pěší
Other Titles: The steel footdbridge design
Authors: Lesová, Hana
Advisor: Zajíček, Martin
Referee: Plánička, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18068
Keywords: lávka pro chodce;hlavní nosné prvky;evropské normy;metoda dílčích součinitelů;metoda konečných prvků
Keywords in different language: footbridge;main bearing parts;european standards;partial factor method;finite element method
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem ocelové lávky pro chodce. Protože řešená problematika navazuje na bakalářskou práci z roku 2012, je zde provedeno porovnání původní a současné konstrukce. V souvislosti s tím jsou uvedeny nové designové návrhy lávky. Nově jsou uvažovány i další zatěžovací stavy od náhodných a proměnných účinků, tj. od účinku větru, sněhu, námrazy a vozidla údržby. Cílem předkládané práce bylo navrhnout hlavní nosné prvky lávky s ohledem na Evropské normy používané při návrhu stavebních konstrukcí. Byly realizovány statické výpočty s využitím metody dílčích součinitelů a dynamické, kde byla dělána modální analýza. Předběžné návrhy rozměrů konstrukčních prvků byly provedeny pomocí zjednodušeného 2D modelu. Následný zpřesňující výpočet byl proveden s pomocí 3D modelu.
Abstract in different language: The master thesis is about footbridge design. Because the work builds on the bachelor thesis of 2012, it includes a description of the design differences compared with those in the undergraduate work. Related on this fact there are given new design sketch of footbridge. The paper describes all load cases that were considered on the footbridge the effect of wind, snow, ice and maintenance vehicle. The aim of this thesis was to devise the main bearing parts of a footbridge with regard to the European Standards which are used for the structural design. Calculations and verification were executed using the partial factor method for static analysis and modal analysis for dynamic calculations. Preliminary proposals of structural elements were made in a simplified 2D model. Subsequent spelling calculation was performed on the 3D model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hana_Lesova.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lesova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce423,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Lesova_oponent.pdfPosudek oponenta práce595,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lesova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce222,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.