Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoháč, František
dc.contributor.authorZicho, Matěj
dc.contributor.refereeKesl, Petr
dc.date.accepted2015-08-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:03Z-
dc.date.available2014-08-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:03Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-07-13
dc.identifier62939
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18081
dc.description.abstractZaměřením diplomové práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu Multifunkčního objektu Plzeň - Bolevec. Diplomová práce obsahuje technický popis stavby, návrh a statické posouzení hlavních nosných konstrukcí, tepelné posouzení obalových konstrukcí a porovnání variantního řešení střešních konstrukcí a hlavního konstrukčního systému z cenového a časového hlediska.cs
dc.format105 s. (87 437 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmultifunkční objektcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.subjectharmonogram.cs
dc.titleProjekt - Multifunkční dům Plzeň - Boleveccs
dc.title.alternativeProject - Multifunctional building Pilsen - Bolevecen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is aimed at processing of project documentation for a building permit for a new multifunctional building construction in Pilsen - Bolevec. The thesis contains technical description of building, the draft and static assessment of the main load-bearing structures, thermal assessment of a building and the comparison with the alternative solution of the roof covering and the main structural system according to prize and time aspects.en
dc.subject.translatedmultifunctional buildingen
dc.subject.translatedreinforced concreteen
dc.subject.translatedarchitectonic proposalen
dc.subject.translatedstatic calculationen
dc.subject.translatedtime schedule.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Matej Zicho.pdfPlný text práce16,99 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zicho_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zicho_oponent.pdfPosudek oponenta práce428,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zicho_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce196,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.