Title: Rozbor požadavků pro stavebně technické řešení objektu
Other Titles: Analysis of requirements for the technical design of the building
Authors: Staňková, Gabriela
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Novák, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18087
Keywords: poliklinika;provozní požadavky;legislativní požadavky;technické požadavky;příčky;podlahy;podhledy;úpravy vnitřních povrchů
Keywords in different language: polyclinc;operation requirements;legislative requirements;technical requirements;separating walls;floors;stud ceiling;interior surface modification
Abstract: Jestliže chceme navrhnout objekt sloužící uživatelům a ne naopak, je nutné vytvořit kvalitní stavební projekt. Návrh polikliniky je nesnadným úkolem, jehož úspěch závisí na splnění veškerých právních a technických předpisů a zejména v propracování provozních toků v objektu. Diplomová práce je zaměřena na provozní řešení polikliniky a s tím související řešení vybraných nenosných konstrukcí a jejich povrchových úprav za účel vytvoření návodu obsahujícího ty nejpodstatnější informace pro návrh polikliniky. Obecné řešení dané problematiky je vždy doplněno praktickou ukázkou vlastního návrhu polikliniky, jehož stavební řešení bylo rozpracováno v rámci předmětu Projekt S2 navazujícího na diplomovou práci.
Abstract in different language: If we want to design a building serving to its occupants and not the other way round, it is necessary to create a high-quality building project. Design of a polyclinic is an uneasy task and its success depends on implementing all legislative and technical regulations and especially incorporating and refining all operational and people flows in the building. This Master's thesis is focused on building operation design of polyclinic and design of some non-load bearing constructions and their surfaces with the purpose of creating an instructive manual with the most important pieces of information for polyclinic design. Polyclinic design and relevant issues dealt with in the manual theoretically are practically used in my building project of a polyclinic. This building project has been created within Projekt S2 course relating to the master's thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc. Gabriela Stankova.pdfPlný text práce48,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stankova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce335,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Stankova_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce197,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.