Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWipplingerová, Miloslavacs
dc.contributor.authorČorbová, Zuzanacs
dc.contributor.refereeZahradníková, Radkacs
dc.date.accepted2015-01-12cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:13Z-
dc.date.available2012-03-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:13Z-
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier51977cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18091-
dc.description.abstractTéma mé diplomové práce je "Účastníci řízení". Tato práce specifikuje účastníky řízení jako subjekty civilního procesu, kteří se domáhají svých práv a povinnosti. Představuji nezbytnou součást soudního řízení. Tato práce specifikuje, kdo může být a kdo je nositelem práv a povinností. Vymezuje, kdo je způsobily samostatně vystupovat a jednat před soudem. Zbylé kapitoly se zabývají hlavní a vedlejší intervencí, jejich definováním a hlavním rozdíly. Dále se v práci vymezuje pojem přistoupení, záměna a procesní nástupnictví. Cílem práce bylo definovat účastníky řízení. Jsou hlavním pilířem soudních řízení. Bez účastníků řízení by neexistovalo soudní řízení.cs
dc.format72 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectúčastníci řízenícs
dc.subjectsubjekty civilního procesucs
dc.subjectsporné řízenícs
dc.subjectnesporné řízenícs
dc.subjecthlavní a vedlejší intervencecs
dc.subjectpřistoupenícs
dc.subjectzáměnacs
dc.subjectprocesní nástupnictvícs
dc.titleÚčastníci řízenícs
dc.title.alternativeThe Participants of a proceedingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe topic of this thesis is "The Participants of a proceeding". This thesis specifies the participants of a proceeding as subjects of the civil procedure who claim their rights and obligations. They constitute a necessary part of the court proceedings. This thesis specifies who can be and who is the holder of the rights and duties. There are defined who is eligible for acting independently before the court. The remaining chapters deal with major and minor interventions, their definition and the main differences. Further the thesis circumscribes the term of an accession, a substitution and the process of succession. The aim of the thesis was to define the participant of the proceeding. They are the main subject of the judicial proceedings. Without the participants there would likely be no court procedure at all.en
dc.subject.translatedthe participants of a proceedingen
dc.subject.translatedsubjects of the civil procedureen
dc.subject.translatedcontentious proceedingsen
dc.subject.translatednon-contentious proceedingsen
dc.subject.translatedmajor and minor interventionsen
dc.subject.translatedan accessionen
dc.subject.translateda substitution and the process of successionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - UCASTNICI RIZENI.pdfPlný text práce412,66 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Corbova.pdfPosudek vedoucího práce669,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Corbova.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Corbova.pdfPrůběh obhajoby práce283,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.