Název: Podílové spoluvlastnictví
Další názvy: Co-ownership
Autoři: Hejnová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18092
Klíčová slova: vlastnictví;spoluvlastnictví;podíl;nedíl;srovnání starého a nového občanského zákoníku;vypořádání;rozdělení věci
Klíčová slova v dalším jazyce: ownership;co-ownership share;integral;comparison of the old and the new civil code;settlement;a division of things
Abstrakt: Práce popisuje celkově podílové spoluvlastnictví. Jeho historický vývoj, vznik, práva a povinnosti spoluvlastníků, způsoby záníku a vypořádání. V práci je průběžně prováděno srovnání staré a nové právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work describes the overall co-ownership. Its historical development, creation, rights and obligations of the the venturers way of ending a settlement. The work is carried out continuously comparing the old and the new legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - podilove spoluvlastnictvi.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Hejnova.pdfPosudek vedoucího práce296,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Hejnova.pdfPosudek oponenta práce656,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Hejnova.pdfPrůběh obhajoby práce288,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18092

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.