Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHradec, Milancs
dc.contributor.authorUrbánková, Kateřinacs
dc.contributor.refereePsutka, Jindřichcs
dc.date.accepted2015-01-13cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:15Z
dc.date.available2013-02-07cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:15Z
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2014-08-29cs
dc.identifier56452cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18093
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá jednotlivými nároky pojištěných a poškozených osob z povinného ručení, seznamuje čtenáře s podmínkami jejich uplatnění a rozsahem a výší těchto nároků. V souvislosti s tím je úvod práce věnován pojmu obecné odpovědnosti za škodu a předpokladům vzniku této odpovědnosti. Následně práce pokračuje kapitolou zabývající se institutem odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku a na ní navazuje kapitola, která čtenáře informuje o právní úpravě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice.cs
dc.format97cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnárokcs
dc.subjectškodacs
dc.subjectodpovědnost za škoducs
dc.subjectpojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidlacs
dc.subjectprovoz vozidlacs
dc.subjectpojištěnýcs
dc.subjectpoškozenýcs
dc.subjectpovinnostcs
dc.titleNároky pojištěných a poškozených z POV podle nové právní úpravycs
dc.title.alternativeClaims insured and damaged of liability insurance vehicles under the new legislationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThesis deals with individual claimes of insured and injured persons from Car insurance, intorduces the readers with the condition of their application and with the extent and amount these claimes. In connection with these claimes is the introduction of the thesis deals with the concept of general liability damage and assumptions of this liability. Subsequently thesis continues chapters dealing with institute of liability for damage caused by the operation of the vehicle and to the next chapter, which informs readers about legislation liability insurance of vehicle operation in the Czech Republic.en
dc.subject.translatedclaimeen
dc.subject.translateddamageen
dc.subject.translatedliability for damageen
dc.subject.translatedliability insurance of vehicle operationen
dc.subject.translatedoperation of vehicleen
dc.subject.translatedijured personen
dc.subject.translatedinsured personen
dc.subject.translatedobligationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Katerina Urbankova_tisk.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Urbankova.pdfPosudek vedoucího práce784 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Urbankova.pdfPosudek oponenta práce909,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Urbankova.pdfPrůběh obhajoby práce292,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.